De Master. Module 6 – 7 (kort weekend) en 8

 In Agenda

De Master. Module 6 – 7 (kort weekend) en 8.

De Master, het tweede jaar.

Module 6. Drieenhalve dag, verdieping en uitbreiding ademwerk. Werken met groepen, trauma en vreugde.  Donderdag 17.00 uur tot zondag ± 17.00 uur.

Module 7*. Integratieweekend waarin alles behandeld wordt wat nog niet aan bod is gekomen tijdens de opleiding. De yogaprincipes, de Yamas, de Chakra’s en heel veel verdieping voor je eigen proces en natuurlijk veel ademsessies voor jezelf. Vrijdag van 17.00 uur tot zondag ± 17.00 uur.

Module 8. Driedaags weekend, meditatietechnieken, anatomie/fysiologie. Werken met trauma en hechting problematiek, opstelling werk en innerlijk kind werk. Welkom donderdagavond na 20.00 uur. Start programma vrijdag 10.00 uur tot zondag ±17.00 uur.

Doel
Na het eerste jaar kun je verder gaan met het tweede jaar, waarin opgebouwde kennis en kunde verder verdiept. Aan bod komen alle onderwerpen van het eerste jaar.

Daarnaast leer je onder andere:

 • De ademtechnieken inzetten als basis voor je intuïtie
 • Je eigen adem meester worden
 • Verdiepingstechnieken voor je persoonlijke groei en bloei inzetten
 • Supervisie van de trainers ontvangen
 • De mooiste Yogatechnieken inzetten voor je geluk en gezondheid
 • Verdieping van je geleerde ademtechnieken en andere ademtechnieken
 • Werken met een kleine groep
 • Stage lopen als trainer op workshops van de trainers
 • Werken met meerdere coaches in een groep en voor de groep staan
 • Het opzetten van een adempraktijk

Werkwijze voor certificatie tot ademcoach:

 • Stage lopen bij Module 3. (deels als student en deels staf )
 • Twee keer stage lopen bij Module 1 (zes dagen)
 • Plus twee keer stage lopen bij Module 2. (zes dagen)
 • Individueel traject met coach (± 5 sessies)
 • Maandelijks intervisie met medestudenten
 • Supervisie van je mentor of de trainer
 • Het presence-proces uitvoeren
 • Literatuur lezen
 • Volgen van de medische basiskennis binnen 2 jaar na afronding ademwerker als je via de zorgverzekering wil werken

Werkwijze voor certificatie tot trainer: dit is een individueel proces.

 • Organiseren onder supervisie van je mentor ademcirkels en korte workshops van maximaal vier uur.
 • Verslagen schrijven van je workshops en die bespreken met je mentor
 • Individueel traject van ongeveer vijf keer met je mentor
 • Minimaal 1 x per maand intervisie met je medestudenten
 • Online sessies begeleiden met een andere trainer in opleiding
 • Verslag doen aan je mentor van de online sessies
 • Trainen en faciliteren bij ademcirkels en workshops van de andere trainers
 • Als je er aan toe bent onder supervisie van je mentor als trainer in opleiding faciliteren bij Module 1 en 2 als stage.

MODULE 6 – DATA: 26-29 mei 2022

Total: € -

MODULE 7 – DATA: 25-27 maart 2022

Total: € -

MODULE 7 – DATA: 16-18 juli 2022

Total: € -

MODULE 8 – DATA: 29-31 oktober 2022

Total: € -