VRIJ MET JEZELF! (English below)
Voel je weer vrij met jezelf en je lichaam. Maak je nieuwsgierigheid wakker naar je adem, je spel en je seksualiteit.

Een heel weekend waarin we gaan spelen met verschillende thema’s van onze seksualiteit, zoals onder meer de adem, het spelen (Ritual Play) en consent. Begeleid door Arati in samenwerking met Wilna, beiden ervaren Transformational Breath coach en trainer.

En dan is het ook nog helemaal heerlijk in Creil bij Wilna en Wim, die fantastisch veganistisch voor ons kookt!

Een grote aanrader voor coaches en lichaamswerkers die met adem en aanraking werken, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar meer leren over je eigen seksualiteit en de adem, en de manier waarop we hierin relateren met onszelf en de ander. Je zult je meer vrij, belichaamd en bewust gaan voelen in je lichaam en met dat van anderen/je cliënten. Bewust ademen, spelen én consent hebben daar namelijk een hele grote rol in.

We leren hoe verschillende ademtechnieken te gebruiken en doen ook enkele ademsessies, we oefenen en leren over onze grenzen en wensen, we leren over de anatomie van adem en seksualiteit, we spelen en raken aan met consent en gaan plezier hebben!

In dit weekend:

 • Belichaming: bewegen, adem en geluid
 • The Wheel of Consent
 • De anatomie van de adem en de seksualiteit
 • De adem en het zenuwstelsel
 • Ritual Play
 • Orgasmic Yoga
 • Orgastische ademsessies

Tijdens dit weekend houden we de kleding aan.

Adres: Noordermeerweg 13, 312RA Creil, Noordoostpolder
Tijd: start vrijdag 25/10 20.00 uur | eindigt zondag 27/10 17.00 uur
Prijs: € 400,- | early bird t/m 1 oktober € 350,-

De workshop wordt in het Nederlands of in het Engels gehouden op verzoek.

Aanmelden:
Wilna Eenkhoorn, www.paradijsopaarde.nu, weenkhoorn@gmail.com
Arati Bonte, www.arati-touch.nl, arati@arati-touch.nl

Wilna en ik verheugen ons op jou! ❤️❤️❤️

OVER ARATI
Arati is Deep Tissue lichaamswerker, Transformational Breath coach, Ritual Play trainer en Somatic Sex Educator en lichaamswerker. Gesitueerd in Nijmegen. Ze werkt individueel, met paren en groepen. Ze heeft daarbij een somatische benadering wat betekent dat ze altijd op een lichamelijk, emotioneel en spirituele manier kijkt naar mensen. Haar missie is om mensen te helpen zich weer vrij en verbonden te voelen met hun lichaam en geest, inclusief seksualiteit. In haar ogen zijn adem en belichaming de allerbelangrijkste kanalen om deze vrijheid te gaan ervaren.

———

BE GENUINLY FREE WITH YOUR BODY!
Feel free with yourself and your body. Unlock your curiosity for your breath, play and sexuality.

A whole weekend in which we play with different topics of our sexuality guided by two very experienced breath trainers, Arati Bonte and Wilna Eenkhoorn.

This weekend is highly recommended for coaches and practitioners working with the breath and touch but also for people who are interested in learning more about their own sexuality and the way they relate to themselves and others. You’ll become more free, embodied and conscious with your sexuality once you release the immense effect of your breath and playfulness on it!

We will learn how to use different breath techniques and have breath sessions, practice and learn about our boundaries, limits and desires, learn about our anatomy, play and touch within consent and have fun!

This weekend:

 • Embodiment: breath, movement and sound
 • The Wheel of Consent
 • Anatomy of Breath and Sexuality
 • Breath and the nervous system
 • Ritual Play
 • Orgasmic Yoga
 • Orgasmic breathing sessions

During this weekend we stay clothed.

Adress: Noordermeerweg 13, 312RA Creil, Noordoostpolder, The Netherlands
Time: start Friday 25th 8 pm | end Sunday 27th 5 pm
Costs: € 400,- | early bird until September 15th € 350,-

Language will be Dutch or English on request.

Registration:
Wilna enkhoorn, www.paradijsopaarde.nu, weenkhoorn@gmail.com
Arati Bonte, www.arati-touch.nl, arati@arati-touch.nl

Wilna and me are looking forward to meeting you! ❤️❤️❤️

ABOUT ARATI
Arati is Deep Tissue practitioner, Transformational Breath coach, Ritual Play Trainer and Somatic Sex Educator/bodyworker. Situated in Nijmegen. She works with individuals, couples and groups and uses a somatic approach which means that she looks always on a physical, emotional and spiritual level at people. Her mission is to help people to feel free and connected in their bodies and minds on all levels, including sexuality. In her eyes, breath and embodiment are two of the most important vehicles to expand this freedom.