VRIJ MET JEZELF! voor Ontdekkers (English below)

 • Voel je weer vrij met jezelf en je lichaam.
 • Maak je nieuwsgierigheid wakker naar je Adem, je Spel rond je Seksualiteit.

Een heel weekend waarin we gaan spelen met verschillende aspecten die superbelangrijk zijn in onze intimiteit en seksualiteit. We leren hoe verschillende ademtechnieken te gebruiken en doen ook enkele ademsessies, we oefenen en leren over onze grenzen en wensen, we leren over de anatomie van adem en seksualiteit, we spelen en raken aan met consent en gaan plezier hebben!

Dit weekend is een aanrader voor coaches en lichaamswerkers die met adem en aanraking werken, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar meer leren over eigen seksualiteit en de manier waarop we hierin relateren met onszelf en de ander. Je zult je meer vrij, belichaamd en bewust gaan voelen in je seksualiteit en met die van anderen/je clienten. Bewust ademen, spelen en je bewust zijn van heldere overeenstemming met de ander heeft daar een groot effect op.

In dit weekend:

 • Belichaming: bewegen, adem en geluid
 • The Wheel of Consent
 • De anatomie van de adem en de seksualiteit
 • De adem en het zenuwstelsel
 • Ritual Play
 • Orgasmic Yoga
 • Orgastische ademsessies

Tijdens dit weekend houden we de kleding aan.

Goddelijk vegetarisch/veganistisch eten wordt gekookt en geserveerd door Jente en Asly

Begeleiding: Arati Bonte en Wilna Eenkhoorn, beide ervaren ademtrainers
Tijd: start vrijdag 1 mei 20.00 uur | eindigt zondag 3 mei om ± 17.00 uur
Prijs: € 400,- | early bird t/m 1 april € 350,-

De workshop wordt in het Nederlands of in het Engels gehouden op verzoek.

Aanmelden:
Wilna Eenkhoorn, www.paradijsopaarde.nuweenkhoorn@gmail.com
Arati Bonte, www.seksueelontdekkingswerk.nlarati@arati.nl

Wilna en ik verheugen ons op jou! ❤️❤️❤️

OVER ARATI
Arati is Deep Tissue lichaamswerker, Transformational Breath® coach en Somatic Sex Educator en lichaamswerker. Gesitueerd in Nijmegen. Ze werkt individueel, met paren en groepen. Ze heeft daarbij een somatische benadering wat betekent dat ze altijd op een lichamelijk, emotioneel en spirituele manier kijkt naar mensen. Haar missie is om mensen te helpen zich weer vrij en verbonden te voelen met hun lichaam en geest, inclusief seksualiteit. In haar ogen zijn adem, belichaming en bewustwording de allerbelangrijkste kanalen om deze vrijheid te gaan ervaren. The Wheel of Consent van Betty Martin https://bettymartin.org/videos/  ligt aan de basis van alles wat ze aanbiedt.

———

Free with your body! for Explorers (Dutch above)

 • Be genuinly free with yourself and your body.
 • Unlock your curiosity for your Breath and Play around Sexuality.

A whole  weekend in which we play with different aspects of our sexuality. We will learn how to use different breath techniques and have breath sessions, practice and learn about our boundaries, limits and desires, learn about our anatomy, play and touch within consent and have fun!

This weekend is highly recommended for coaches and practitioners working with the breath and touch but also for people who are interested in learning more about their own sexuality and the way they relate to themselves and others. You’ll become more free, embodied and conscious with your sexuality once you release the immense effect of your breath and playfulness on it!

This weekend:

 • Embodiment: breath, movement and sound
 • The Wheel of Consent
 • Anatomy of Breath and Sexuality
 • Breath and the nervous system
 • Ritual Play
 • Orgasmic Yoga
 • Orgasmic breathing sessions

 

During this weekend we stay clothed.

Delicious vegetarian/vegan food will be cooked and served by Jente and Asly.

 

Offered by: Arati Bonte and Wilna Eenkhoorn, experienced breath trainers

Time: start Friday May 1 at 8 pm | end Sunday May 3 at ± 5 pm
Costs: € 400,- | early bird until April 1 € 350,-

Language will be Dutch or English on request.

Registration:
Wilna enkhoorn, www.paradijsopaarde.nuweenkhoorn@gmail.com
Arati Bonte, www.seksueelontdekkingswerk.nlarati@arati.nl

Wilna and me are looking forward to meeting you! ❤️❤️❤️

ABOUT ARATI
Arati is Deep Tissue practitioner, Transformational Breath® coach and Somatic Sex Educator/bodyworker. Situated in Nijmegen. She works with individuals, couples and groups and uses a somatic approach which means that she looks always on a physical, emotional and spiritual level at people. Her mission is to help people to feel free and connected in their bodies and minds on all levels, including sexuality. In her eyes, embodiment, breath and awareness are the most important vehicles to expand this freedom. The Wheel of Consent developed by Betty Martin https://bettymartin.org/videos/ depends on the base of everything she offers